قیمت Usd-coin

$1.0000
27,922 تومان
0.00%
ارزش کل بازار
$ 45,792,278,506
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 2,779,110,359
عرضه در گردش
45,760,319,122 BTC
عرضه کل
45,760,319,015 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView