قیمت Usd-coin

$1.00
31,244 تومان
-0.25%
ارزش کل بازار
$ 51,418,615,295
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 12,474,704,078
عرضه در گردش
51,306,257,563 BTC
عرضه کل
51,306,257,563 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView