قیمت تتر

$1.0000
27,933 تومان
0.06%
ارزش کل بازار
$ 78,443,409,901
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 45,625,161,916
عرضه در گردش
78,314,569,301 BTC
عرضه کل
78,314,569,301 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView