قیمت Solana

$54.56
1,698,698 تومان
-0.13%
ارزش کل بازار
$ 18,405,008,462
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 1,907,011,309
عرضه در گردش
337,138,750 BTC
عرضه کل
508,180,964 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView