قیمت Solana

$141.32
3,941,415 تومان
0.13%
ارزش کل بازار
$ 44,422,293,596
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 1,309,729,917
عرضه در گردش
314,151,986 BTC
عرضه کل
508,180,964 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView