قیمت Solana

$140.38
3,915,970 تومان
-0.94%
ارزش کل بازار
$ 44,272,425,966
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 1,279,760,837
عرضه در گردش
314,152,007 BTC
عرضه کل
508,180,964 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView