قیمت Solana

$190.64
5,326,577 تومان
-9.02%
ارزش کل بازار
$ 57,456,568,855
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 3,751,355,436
عرضه در گردش
301,095,575 BTC
عرضه کل
488,630,611 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView