قیمت ریپل

$0.4189
13,043 تومان
-2.04%
ارزش کل بازار
$ 20,239,479,941
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 2,410,633,626
عرضه در گردش
48,343,101,197 BTC
عرضه کل
100,000,000,000 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView