قیمت ریپل

$0.3837
12,056 تومان
2.50%
ارزش کل بازار
$ 18,566,342,921
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 1,013,986,574
عرضه در گردش
48,343,101,197 BTC
عرضه کل
99,989,535,142 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView