قیمت ریپل

$1.01
28,244 تومان
-9.88%
ارزش کل بازار
$ 47,890,707,842
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 5,711,407,753
عرضه در گردش
47,015,237,181 BTC
عرضه کل
100,000,000,000 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView