قیمت ریپل

$0.7519
20,979 تومان
-2.00%
ارزش کل بازار
$ 35,812,095,485
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 2,168,452,509
عرضه در گردش
47,663,117,635 BTC
عرضه کل
100,000,000,000 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView