قیمت Polkadot

$37.65
1,103,879 تومان
5.17%
ارزش کل بازار
$ 39,998,028,892
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 1,350,237,009
عرضه در گردش
1,061,082,763 BTC
عرضه کل
1,142,031,907 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView