قیمت Polkadot

$41.86
1,169,087 تومان
-5.29%
ارزش کل بازار
$ 43,825,488,685
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 2,449,157,859
عرضه در گردش
1,044,085,351 BTC
عرضه کل
1,125,034,484 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView