قیمت Cardano

$1.53
42,687 تومان
-5.32%
ارزش کل بازار
$ 48,918,184,598
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 3,854,966,267
عرضه در گردش
32,066,390,668 BTC
عرضه کل
45,000,000,000 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView