قیمت Cardano

$1.95
54,499 تومان
-10.72%
ارزش کل بازار
$ 62,021,297,530
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 3,092,408,813
عرضه در گردش
32,066,390,668 BTC
عرضه کل
45,000,000,000 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView