قیمت Cardano

$1.48
41,285 تومان
-7.08%
ارزش کل بازار
$ 47,795,290,161
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 3,771,330,542
عرضه در گردش
32,066,390,668 BTC
عرضه کل
45,000,000,000 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView