قیمت Binancecoin

$299.71
9,318,433 تومان
-1.09%
ارزش کل بازار
$ 50,377,055,849
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 1,797,901,225
عرضه در گردش
168,137,036 BTC
عرضه کل
168,137,036 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView