قیمت Binancecoin

$454.67
12,746,446 تومان
-7.15%
ارزش کل بازار
$ 76,412,102,645
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 2,182,882,542
عرضه در گردش
168,137,036 BTC
عرضه کل
168,137,036 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView