قیمت Binance-usd

$1.00
31,862 تومان
-0.14%
ارزش کل بازار
$ 17,796,055,118
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 4,559,341,436
عرضه در گردش
17,764,582,403 BTC
عرضه کل
17,764,582,403 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView